Press ESC to close

Trening sportowy a monitorowanie postępów: Techniki pomiarowe i analiza wyników

Trening sportowy a monitorowanie postępów: Techniki pomiarowe i analiza wyników

W dzisiejszych czasach w sporcie bardzo ważnym elementem jest monitorowanie postępów. Tylko dzięki temu można dokładnie ocenić, czy dany trening przynosi zamierzony efekt. Techniki pomiarowe pozwalają na uzyskanie dokładnych informacji o tym, jakie zmiany zachodzą w organizmie sportowca w trakcie treningów. Przyjrzyjmy się więc jakie narzędzia mamy do dyspozycji, aby śledzić swoje postępy i jakie informacje warto z nich wyciągać.

1. Rodzaje technik pomiarowych

Wyznaczanie celów treningowych, jak i ich realizacja, wymagają poparcia znaczącymi danymi pomiarowymi.

– Skład ciała – w celu określenia ilości tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i wody w organizmie, stosuje się takie metody jak: pomiar składu ciała odbywa się wykorzystując metodę BIA, impulsowy analizator bioelektryczny, metody antropometryczne;
– Wydolność – w celu określenia efektywności treningowej stosuje się takie metody jak: tlenowy test wydolnościowy lub progi pojemnościowe;
– Siła – stosuje się takie metody jak: dynamometria, testy oceniające siłę maksymalną (1RM),
– Prędkość – aparaty pomiarowe (wałki, światła, opaski), sprzęt GPS, elektronika do pomiarów prędkości biegu, skaków, miotów
– Ruchomość – pomiar zakresu ruchu, wykorzystując takie techniki jak: Goniometria, Flexometria

2. Jakie jest znaczenie analizy wyników treningowych?

Analiza wyników treningowych pozwala w szybki i przyjemny sposób na ocenę dotychczasowego postępu. Warto jednak wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby nie popełniać błędów.

– Dbałość o równowagę – warto równomiernie dbać o różne elementy treningu i zwracać uwagę na wszystkie, a nie tylko na jeden taki jak np. siła czy wytrzymałość.
– Ciągła poprawa – analiza wyników pozwala na nieustanne szukanie sposobów na poprawę swojego wyniku.
– Szybsze podejmowanie decyzji – dzięki regularnej analizie wyników można szybciej podejmować decyzje o zmianie planu treningowego czy zmiany diety.

3. Przykłady monitorowania postępów

Przed rozpoczęciem monitorowania postępów warto ustalić cele treningowe, dzięki temu możliwe będzie dokładniejsze śledzenie zmian. Istnieje wiele sposobów, dzięki którym możemy zbierać informacje i analizować wyniki.

– Dziennik treningowy – to narzędzie pomagające zapisywać przebieg treningów, zmiany w ciele, postępy i regresy, aby możemy świadomie odpowiednio kierować treningiem;
– Aplikacje mobilne i elektroniczne – dzięki temu, że mamy dostęp do coraz to innowacyjniejszych aplikacji, możemy szybciej i dokładniej śledzić swoje postępy, stosować odpowiednie rozwiązania w treningu czy diety, wyznaczać cele;
– Testy wydolności i sprawności – tego rodzaju testy pozwalają na ocenę postępów w wytrzymałości czy sile.

4. Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że analiza wyników treningowych oraz stosowanie technik pomiarowych daje wgląd w changement postępów i pozwala szybciej podejmować decyzje o zmianach w treningu czy diecie. Dlatego warto planować swoje postępy, wyznaczać cele, śledzić swoje zmiany i toczyć nieustanne działanie ku poprawie swojej sprawności fizycznej.

5. Zdanie końcowe

Prawidłowe monitorowanie postępów daje możliwość nauczenia się obserwowania swojego organizmu, dokładnego planowania i kontrolowania treningów i osiągania zamierzonych celów. Oczywiście nie są to narzędzia, które zapewnią sukces sportowy. Jednak ich odpowiednie użycie zwiększa szanse na jego osiągnięcie.

Artykuł powstał przy współpracy z hsec.pl